รายชื่อ-กำหนดการอบรมวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

Sunday, 18 October 2020 00:00 administrator
Print

กำหนดการ - รายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
วันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓
ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
  
```เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
๑. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะเข้าปฏิบัติธรรม
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรอง
๓. ลงชื่อเข้า-ออก หรือสแกน QRcode ไทยชนะ
๔. ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ
๕. รักษาระยะห่าง ๑ เมตร```

รายชื่อผู้เข้าอบรม หน้า ๑   หน้า ๒  update.gif  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
กำหนดการ หน้า ๑