รายชื่อ-กำหนดการอบรมวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Monday, 26 October 2020 00:00 administrator
Print

กำหนดการ - รายชื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม
หลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์
วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 
เนื่องจากหลักสูตรนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
เพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์ท่านอื่น จึงขอความกรุณาท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ยืนยันการเข้าอบรม โดย
๑. โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
- บัญชี ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี "มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต เพื่อปฏิบัติธรรม"
เลขที่ 076-0-40706-1
- ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ในกลุ่มไลน์ โปรดระบุ ลำดับที่, ชื่อผู้เข้าอบรม
ในใบโอนเงิน
๒. ท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิก เพื่อจะได้เรียกรายชื่อที่สำรองไว้แทน
 
```เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
๑. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะเข้าปฏิบัติธรรม
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรอง
๓. ลงชื่อเข้า-ออก หรือสแกน QRcode ไทยชนะ
๔. ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ
๕. รักษาระยะห่าง ๑ เมตร```

รายชื่อ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายชื่อผู้เข้าอบรม หน้า ๑   หน้า ๒  update.gif  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓