ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

Monday, 28 May 2012 14:04 administrator
Print
     ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน วันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจิตตภาวนา และผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้าร่วมอบรม

   คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ pdf