ตารางปฏิบัติธรรม 13-17 มิถุนายน 2555

Monday, 11 June 2012 14:19 administrator
Print
     ตารางการอบรมฝึกจิตตภาวนา เพื่อทางแห่งการพ้นทุกข์ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2555
สำหรับท่านที่ต้องการมาร่วมปฏิบัติ (ไป-กลับ) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรม